CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VƯƠNG NGỌC

114/90 Tô Ngọc Vân, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Ngành hóa mỹ phẩm


Bao bì nhựa Vương Ngọc chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nhựa thuộc ngành hóa mỹ phẩm như chai sữa tắm, chai dầu gội...

Chai sữa tắm 06 Chai sữa tắm 06 Nguyên liệu HDPE
#cst06
Chai sữa tắm 07 Chai sữa tắm 07 Nguyên liệu HDPE
#cst07
Chai sữa tắm 08 Chai sữa tắm 08 Nguyên liệu HDPE
#cst08
Chai sữa tắm 09 Chai sữa tắm 09 Nguyên liệu HDPE
#cst09
Chai sữa tắm 10 Chai sữa tắm 10 Nguyên liệu HDPE
#cst10
Chai sữa tắm 11 Chai sữa tắm 11 Nguyên liệu HDPE
#cst11
Chai sữa tắm 12 Chai sữa tắm 12 Nguyên liệu HDPE
#cst12
Chai sữa tắm 13 Chai sữa tắm 13 Nguyên liệu HDPE
#cst13
Chai sữa tắm 14 Chai sữa tắm 14 Nguyên liệu HDPE
#cst14
Chai sữa tắm 15 Chai sữa tắm 15 Nguyên liệu HDPE
#cst15
Chai sữa tắm 17 Chai sữa tắm 17 Nguyên liệu HDPE
#cst17
Chai sữa tắm 19 Chai sữa tắm 19 Nguyên liệu HDPE
#cst19
Chai sữa tắm 20 Chai sữa tắm 20 Nguyên liệu HDPE
#cst20
Chai sữa tắm 21 Chai sữa tắm 21 Nguyên liệu HDPE
#cst21
Chai sữa tắm 22 Chai sữa tắm 22 Nguyên liệu HDPE
#cst22