CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VƯƠNG NGỌC

114/90 Tô Ngọc Vân, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Ngành chất tẩy rửa


Chai rửa chén 01 Chai rửa chén 01 Nguyên liệu HDPE
#crc01
Chai rửa chén 02 Chai rửa chén 02 Nguyên liệu HDPE
#crc02
Chai rửa chén 03 Chai rửa chén 03 Nguyên liệu HDPE
#crc03
Chai rửa chén 04 Chai rửa chén 04 Nguyên liệu HDPE
#crc04
Chai rửa chén 05 Chai rửa chén 05 Nguyên liệu HDPE
#crc05
Chai rửa chén 06 Chai rửa chén 06 Nguyên liệu HDPE
#crc06
chai rửa chén 07 chai rửa chén 07 nguyên liệu HDPE
#crc 07
Chai xả vải 03 Chai xả vải 03 Nguyên liệu HDPE
#cxv03
Chai xả vải 01 Chai xả vải 01 Nguyên liệu HDPE
#cxv01
Chai xả vải 04 Chai xả vải 04 Nguyên liệu HDPE
#cxv04
Chai xả vải 05 Chai xả vải 05 Nguyên liệu HDPE
#cxv05
Chai lau sàn 01 Chai lau sàn 01 Nguyên liệu P.T.E
#cls01
Chai tẩy bồn cầu 01 Chai tẩy bồn cầu 01 Nguyên liệu HDPE
#tbc01
Chai tẩy bồn cầu 02 Chai tẩy bồn cầu 02 Nguyên liệu HDPE
#tbc02
Chai xịt phòng 01 Chai xịt phòng 01 Nguyên liệu HDPE
#cxp01